Pendaftaran

PENDAFTARAN DI TUTUP

http://checkpointspot.asia/Event/EventInfo.aspx?EventCode=NQtQR%2bRWFCU%3d*Mengikuti acara ini terdedah kepada risiko, kesihatan yang baik dan pengendalian 
yang cekap, dapat mengelak sebarang kemungkinan. Risiko adalah tanggungjawab sendiri